Consultorios de farmacias no deberían existir, son un engaño: López-Gatell